Ľudová hudba Vitáloš

Hudba Vitáloš a dvaja hosťujúci tanečníci

... príhovor pána starostu

... mamy, staré mamy a iní hostia

Eli, Hugo, Ivanka

spoločná pieseň detí

....píšťalôčka

... naši chlapi z MŠ

...dievčatá spievajú uspávanku

   

[ Späť ]