Navigácia

Obsah

Správa obce - Richtári, starostovia


Pre Veternú Porubu je charakteristické to, že richtár vo svojej funkcii zotrvával dlhšie v porovnaní s okolitými obcami. Toto mohlo byť v minulosti podmienené aj tým, že len málokto bol schopný takýto úrad zastávať, lebo vo Veternej Porube bola až do druhej polovice 19. storočia skoro stopercentná negramotnosť a jednou z najdôležitejších požiadaviek pri voľbe richtára bola znalosť čítať a písať.
Už od stredoveku významné miesto v obecnej samospráve zastával notár, ktorý mal na starosti všetku písomnú agendu obce. Robil správy zo zasadnutí obecnej rady, viedol súdne a kurentálne protokoly.


Richtári, starostovia, vládny komisár, predsedovia MNV:

Ján Háčik                                 1850 – 1856

Michal Jančuška                     1856 – 1860

Martin Salaj                              1861

Michal Jančuška                     1871 – 1877

Matej Kuchárik                        1877 – 1884

Michal Kuchárik                      1884 – 1896

Ján Hudec                               1897 – 1903

Martin Krajči                            1904 – 1914

Michal Trnovský                     1914 – 1919

Michal Stupka                         1919 – 1923

Ján Jančuška                           1923 – 1931

Juraj Stromko                          1932 – 1938

Michal Šuchtár                        1938 – 1942

Juraj Stromko                          1942 – 1945

Ján Jančuška                           1945 – 1949

Jozef Komendák                    1950 – 1952

Jozef Matejka                         1952 – 1959

Ján Hudec                               1959 – 1963

Ladislav Jančuška                  1964 – 1986

Jaroslav Salaj                          1986 – 1994

PhDr. Desana Stromková     1994 – 2006

Bc. Ján Socháň                       2007