Navigácia

Obsah

pdf (137.19 kB) Informácia o podmienkach práva voliť a právy byť volený

pdf (218.63 kB)  Utvorenie obvodu a určenie počtu poslancov

Vzory kandidátnych listín pre voľby do samosprávy obcí nájde na stránke www.minv.sk

Počet obyvateľov.pdf (177.72 kB) Zverejnenie počtu obyvateľov

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie.pdf (165.23 kB) Oznámenie údajov zapisovateľa miestnej volebnej komisie 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka  do miestnej volebnej komisie pre uskutočnenie volieb v roku 2022 - vetporuba@alconet.sk