Navigácia

Obsah

Zmeny a doplnky územného plánu

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Textová časť

Tab.1a Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 357x | 27.06.2018

Tab.1b Počet oby Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 287x | 27.06.2018

Tab.2 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 298x | 27.06.2018

Tab.3 Zoznam doplnkov a zmienZ+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 289x | 27.06.2018

Tab.4 Zábery PP alt Z+D č.1 ÚPN obce Veterná Poruba Stiahnuté: 307x | 27.06.2018

Text Z+Dč.1 Veterná Poruba návrh text Stiahnuté: 355x | 27.06.2018

Záväzná časť Stiahnuté: 441x | 27.06.2018

Záväzná časť náložka Stiahnuté: 314x | 27.06.2018

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce (sídelného útvaru) Veterná Poruba - Výkresy

Výkres č.1a - Výkres širších vzťahov Stiahnuté: 398x | 27.06.2018

Výkres č.2 náložka Stiahnuté: 317x | 27.06.2018

Výkres č.2 komplexný výkres priestorového usp a funkčného využitia Stiahnuté: 546x | 27.06.2018

Výkres č. 3 náložka Stiahnuté: 292x | 27.06.2018

Výkres č.3 Výkres verejného technického vybavenia Stiahnuté: 382x | 27.06.2018

Výkres č. 4 náložka Stiahnuté: 280x | 27.06.2018

Výkres č.4 záber poľnohospodárskej pôdy Stiahnuté: 450x | 27.06.2018

Stránka

  • 1