Navigácia

Obsah

Späť

Tlačivo na podanie kandidatúry na nezávislého kandidáta pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva 27. november 2010

na podanie kandidatúry na nezávislého kandidáta je potrebné vyplniť všetky tlačivá: Kandidátna listina, Vyhlásenie nezávislého kandidáta, Petícia

stiahnuť dokument »

Meno, priezvisko, úplná adresa trvalého pobytu a podpis nezávislého kandidáta ako osoby určenej pre styk s orgánom verejnej správy podľa § 4 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Vyvesené: 29. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť