Navigácia

Obsah

Späť

Vykonávacie vyhlášky k stavebnému zákonu (ohľadom drobných stavieb a stavebných úprav)

Stavebný zákon (výňatok) 50/1976 Z.z.

Stavebná vyhláška 453/2000 Z.z.

Stavebná vyhláška 532/2002 Z.z.

Vyvesené: 29. 6. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť