Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Zápisnica z obecnej schôdze, konanej dňa 12.3.2010 v KD vo Veternej Porube

Vyvesené: 12. 3. 2010

Zodpovedá: Správca Webu

Späť