Navigácia

Obsah

Rozpočet

2022

Schválená príjmová časť rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 11x | 15.03.2022

Schválená výdavková časť rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 12x | 15.03.2022

Schválený výsledok rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 12x | 15.03.2022

2021

Návrh rozpočtu 2022-2024-príjmová časť Stiahnuté: 43x | 04.11.2021

Návrh rozpočtu 2022-2024-výdavková časť Stiahnuté: 51x | 04.11.2021

Návrh výsledku rozpočtu 2022-2024 Stiahnuté: 24x | 04.11.2021

Schválená príjmová časť rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 107x | 10.12.2020

Schválená výdavková časť rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 103x | 10.12.2020

Schválený výsledok rozpočtu 2021 - 2023 Stiahnuté: 80x | 10.12.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - BP Stiahnuté: 80x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - BV Stiahnuté: 78x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - KP Stiahnuté: 78x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - KV Stiahnuté: 84x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - FO príjmy Stiahnuté: 79x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - FO výdavky Stiahnuté: 75x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - výsledok Stiahnuté: 90x | 18.11.2020

2020

Schválený rozpočet 2020 -2022 Stiahnuté: 120x | 13.05.2020

2017

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 233x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 231x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 208x | 27.06.2018

Stránka