Navigácia

Obsah

Rozpočet

2020

Schválený rozpočet 2020 -2022 Stiahnuté: 20x | 13.05.2020

2017

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 113x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 129x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 111x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 107x | 27.06.2018

2016

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 101x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 103x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 98x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 105x | 27.06.2018

2014

Finančný rozpočet obce na roky 2015 - 2017 Stiahnuté: 92x | 27.06.2018

Rozpočet obce 2015 - 2017 Stiahnuté: 97x | 27.06.2018

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 99x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 97x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 93x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 94x | 27.06.2018

2013

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2014 Stiahnuté: 105x | 27.06.2018

FINANČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2014-2016 Stiahnuté: 101x | 27.06.2018

Výdavková časť - bežné výdavky Stiahnuté: 96x | 27.06.2018

2012

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2013 Stiahnuté: 97x | 27.06.2018

2011

Rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2012 Stiahnuté: 94x | 27.06.2018

Stránka