Navigácia

Obsah

Rozpočet

2017

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 201x | 27.06.2018

2016

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 197x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 261x | 27.06.2018

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 199x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 198x | 27.06.2018

2014

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 194x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 188x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 175x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 185x | 27.06.2018

Rozpočet obce 2015 - 2017 Stiahnuté: 188x | 27.06.2018

Finančný rozpočet obce na roky 2015 - 2017 Stiahnuté: 185x | 27.06.2018

2013

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2014 Stiahnuté: 191x | 27.06.2018

FINANČNÝ ROZPOČET NA ROKY 2014-2016 Stiahnuté: 192x | 27.06.2018

Výdavková časť - bežné výdavky Stiahnuté: 185x | 27.06.2018

2012

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2013 Stiahnuté: 191x | 27.06.2018

2011

Rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2012 Stiahnuté: 200x | 27.06.2018

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na roky 2012 – 2014 Stiahnuté: 187x | 27.06.2018

2010

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na roky 2011 – 2013 Stiahnuté: 146x | 27.06.2018

Programový rozpočet obce výdavky na roky 2011-2013 Stiahnuté: 151x | 27.06.2018

Programový rozpočet obce príjmy na roky 2011-2013 Stiahnuté: 144x | 27.06.2018

Stránka