Navigácia

Obsah

Rozpočet

2021

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - KV Stiahnuté: 179x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - FO príjmy Stiahnuté: 170x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - FO výdavky Stiahnuté: 173x | 18.11.2020

Návrh rozpočtu 2021 -2023 - výsledok Stiahnuté: 180x | 18.11.2020

2020

Schválený rozpočet 2020 -2022 Stiahnuté: 223x | 13.05.2020

2017

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 299x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 286x | 27.06.2018

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 302x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2017-2019 Stiahnuté: 319x | 27.06.2018

2016

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 265x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 345x | 27.06.2018

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 278x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2016-2018 Stiahnuté: 276x | 27.06.2018

2014

Schválená príjmová časť finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 254x | 27.06.2018

Schválená výdavková časť finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 265x | 27.06.2018

Návrh príjmovej časti finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 239x | 27.06.2018

Návrh výdavkovej časti finančného rozpočtu 2015-2017 Stiahnuté: 261x | 27.06.2018

Rozpočet obce 2015 - 2017 Stiahnuté: 262x | 27.06.2018

Finančný rozpočet obce na roky 2015 - 2017 Stiahnuté: 264x | 27.06.2018

2013

Programový rozpočet obce Veterná Poruba na rok 2014 Stiahnuté: 259x | 27.06.2018

Stránka