Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Pozvánky

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Pozvánka na 5. zasadnutie OZ dňa 30.10.2023 25.10.2023
Pozvánka na 4. zasadnutie OZ dňa 25.09.2023 22.09.2023
Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 26.06.2023 21.06.2023
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ dňa 24.04.2023 20.04.2023
Pozvánka na 1. zasadnutie OZ dňa 24.02.2023 15.02.2023
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 08.12.2022 23.11.2022
Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ dňa 21.11.2022 14.11.2022
Pozvánka na 6 zasadnutie OZ dňa 20.10.2022 11.10.2022
Pozvánka na 5 zasadnutie OZ dňa 21.09.2022 16.09.2022
Pozvánka na 4 zasadnutie OZ dňa 21.06.2022 15.06.2022
Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 28.04.2022 22.04.2022
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ dňa 17.03.2022 09.03.2022
Pozvánka na 1. zasadnutie OZ dňa 20.01.2022 11.01.2022
Pozvánka na 6. zasadnutie OZ dňa 25.11.2021 16.11.2021
Pozvánka na 5. zasadnutie OZ dňa 28.09.2021 23.09.2021
Pozvánka na 4. zasadnutie OZ dňa 29.06.2021 21.06.2021
Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 26.05.2021 19.05.2021
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ dňa 29.4.2021 23.04.2021
Pozvánka na 1. zasadnutie OZ dňa 23.2.2021 17.02.2021
Pozvánka na 7. zasadnutie OZ dňa 04.12.2020 24.11.2020
Pozvánka na 6. zasadnutie OZ dňa 30.09.2020 23.09.2020
Pozvánka na 5. zasadnutie OZ dňa 23.07.2020 17.07.2020
Pozvánka na 4. zasadnutie OZ dňa 25.06.2020 17.06.2020
Pozvánka na 3. zasadnutie OZ dňa 28.05.2020 13.05.2020
Pozvánka na 2. zasadnutie OZ dňa 10.02.2020 04.02.2020
Pozvánka na 1. zasadnutie OZ dňa 28.01.2020 21.01.2020
Pozvánka na 10. zasadnutie OZ dňa 28.11.2019 20.11.2019
Pozvánka na 9. zasadnutie OZ dňa 28.10.2019 23.10.2019
Pozvánka na 8. zasadnutie OZ dňa 18.09.2019 10.09.2019
Pozvánka na 7. zasadnutie OZ dňa 30.07.2019 23.07.2019
Pozvánka na 6. zasadnutie OZ dňa 27.06.2019 19.06.2019
Pozvánka na 5. zasadnutie OZ dňa 16.05.2019 10.05.2019

Verejná vyhláška

Oznamy Obecného úradu

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
EKOLIPTOV - kvalitné ekopalivá za výborné ceny 05.12.2023 31.12.2023
Zimná údržba cestných komunikácií II. a III. triedy 01.12.2023
Vyplácanie nájomného za pôdu 30.11.2023 15.12.2023
Od 10.12.2023 prichádza k úprave cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek v regióne Liptova. 29.11.2023
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 13.11.2023
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.12.2023 od 7:45 do 15:00 hod. 13.11.2023 14.12.2023
Upravené cestovné poriadky PAL platné od 29.10.2023 25.10.2023
od 1.10.2023 prichádza k vybraným úpravám cestovných poriadkov prímestských autobusových liniek 29.09.2023
Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2030 14.09.2023
Od 3.9.2023 dochádza k zmene cestovného priadku prímestských autobusových liniek v regióne Liptova 04.09.2023
Odpoveď zo ŽSK na zmenu autobusovbých spojov 24.07.2023
EKOLIPTOV 12.06.2023
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023 26.05.2023
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jarná kampaň 12.04.2023
Ochrana lesov pre požiarmi v roku 2023 - upozornenie 21.03.2023
Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov 28.02.2023
Zmena cien vodného a stočného s účinnosťou od 01.01.2023 30.11.2022
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 21.11.2022
Koncept Územného plánu regiónu Žilinského kraja - oznámenie o začatí veerjného prerokovania 02.08.2022
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 12.07.2022
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 07.07.2022
Pozvánka na zhromaždenie obyvateľov 07.07.2022
Zámer prevodu majetku obce 06.07.2022
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 27.06.2022
Voľba hlavného kontrolóra obce Veterná Poruba 11.05.2022
Ročný výkaz o komunálnom odpade u obce za rok 2021 31.03.2022
Upozornenie ohľadom AMO (africký mor ošípaných) 11.03.2022
Ukončenie mimoriadneho režimu spojov prímestskej autobusovej dopravy prevádzky Lipt. Mikuláš (PAD LM): 17.02.2022
Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov 16.02.2022
MIMORIADNA PREVÁDZKA spojov prímestskej autobusovej dopravy prevádzky Lipt. Mikuláš (PAD LM): 08.02.2022
Zámer prevodu majetku obce 06.12.2021
Zámer prevodu majetku obce 06.12.2021
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 23.11.2021
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 23.11.2021
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 15.11.2021
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň 12.10.2021
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 06.09.2021
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 25.05.2021
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 16.03.2021
Ochrana seniorov pred možnými podvodnými konaniami v súvislosti so sčítaním obyvateľov 2021 24.02.2021
Zámer prevodu majetku obce 24.02.2021
Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov 17.02.2021
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 16.02.2021
Prehľad aktuálnych mobilných odberných miest v okrese Liptovský Mikuláš 08.02.2021
Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility ŽSK 12.01.2021
SSD spustila nové online služby - elektrická prípojka 17.12.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 10.12.2020
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021 18.11.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 29.09.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 22.09.2020
Opatrenia RÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 19.08.2020
Zámer prevodu majetku obce 29.06.2020
Oznámenie o uložení zásielky Milan Toráč 22.06.2020
Verejná vyhláška 18.06.2020
Zámer prevodu majetku obce 03.06.2020
Verejná vyhláška 06.05.2020
Oznámenie o uložení zásielky Milan Toráč 26.03.2020
Oznámenie o uložení zásielky Roman Zaťko 19.03.2020
Koronavírus -rozhodnutia hlavného hygienika SR 11.03.2020
Upozornenie - koronavírus 27.02.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 10.03.2020 od 7:30 do 14:30 hod. 13.02.2020
Evidencia dochádzky OZ za rok 2019 11.02.2020
Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 04.02.2020
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 11.11.2019
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 09.10.2019
Usmernenie ohľadom afrického moru ošipaných (AMO) 26.09.2019
Zámer- Zariadenie sociálnych služieb, koliba, administratívna budova a areál rekreačných domov 01.07.2019
Zámer- Doškolovacie centrum 20.05.2019
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veterná Poruba do roku 2025 14.05.2019
Zverejnenie informácie o úrovni triedenia komunálnych odpadov 18.02.2019

Záverečné účty obce

Všeobecne záväzné nariadenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh VZN č. 3/2023 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba 31.03.2023
Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba 23.01.2023
Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Materskej školy a školskej jedálne vo Veternej Porube, na správu budovy MŠ a ŠJ a na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území 15.01.2023
Návrh VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba 14.11.2022
Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 06.09.2022
Návrh VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej 09.12.2021
Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Materskej školy a školskej jedálne vo Veternej Porube, na správu budovy MŠ a ŠJ a na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 09.12.2021
Návrh VZN č. 3/2021 o spôsobe určenia výšky úhrady a jej platenia za sociálne služby poskytované Obcou Veterná Poruba 26.03.2021
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veterná Poruba č. 1/2002, ktorým bol schválený Územný plán zóny - Lokalita "Pri ihrisku" 24.02.2021
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veterná Poruba, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Obce Veterná Poruba 24.02.2021
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Materskej školy a školskej jedálne vo Veternej Porube, na správu budovy MŠ a ŠJ a na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času 05.02.2021
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veterná Poruba 05.02.2021
Návrh dodatoku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veterná Poruba č. 1/2002, ktorým bol schválený Územný plán zóny Lokalita "Pri ihrisku" 05.02.2021
Návrh dodatoku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veterná Poruba, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Obce Veterná Poruba 05.02.2021
Návrh VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok a ochranné pásmo pre pohrebisko – cintorín Veterná Poruba 04.08.2020
Návrh VZN č. 3/2020 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území Obce Veterná Poruba alebo jej časti zakázané alebo obmedzené na určitý čas 04.08.2020
Návrh VZN č. 4/2020 o spôsobe náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou, o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Veterná Poruba 04.08.2020
Návrh VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube a na správu budovy 21.01.2020
Návrh VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín 13.11.2019

Rozpočet

Voľby do orgánov samosprávy obcí r.2021

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí r.2021 03.11.2020

Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výsledky volieb do NR SR 2020 02.03.2020
Voľby do NR SR 2020 06.11.2019