Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Pozvánky

Oznamy Obecného úradu

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 29.09.2020
Oznámenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania 22.09.2020
Opatrenia RÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 19.08.2020
Zámer prevodu majetku obce 29.06.2020
Oznámenie o uložení zásielky Milan Toráč 22.06.2020
Verejná vyhláška 18.06.2020
Zámer prevodu majetku obce 03.06.2020
Plán kontrolnej činnosti na II.. polrok 2020 26.05.2020
Verejná vyhláška 06.05.2020
Oznámenie o uložení zásielky Milan Toráč 26.03.2020
Oznámenie o uložení zásielky Roman Zaťko 19.03.2020
Koronavírus -rozhodnutia hlavného hygienika SR 11.03.2020
Upozornenie - koronavírus 27.02.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 10.03.2020 od 7:30 do 14:30 hod. 13.02.2020
Evidencia dochádzky OZ za rok 2019 11.02.2020
Zverejnenie informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 04.02.2020
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 11.11.2019
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 09.10.2019
Orálna vakcinácia líšok proti besnote - jesenná kampaň 26.09.2019
Usmernenie ohľadom afrického moru ošipaných (AMO) 26.09.2019
Zámer- Zariadenie sociálnych služieb, koliba, administratívna budova a areál rekreačných domov 01.07.2019
Africký mor ošípaných 06.06.2019
Zámer- Doškolovacie centrum 20.05.2019
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Veterná Poruba do roku 2025 14.05.2019
Zverejnenie informácie o úrovni triedenia komunálnych odpadov 18.02.2019

Záverečné účty obce

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh záverečného účtu obce za rok 2019 12.05.2020

Voľby

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Výsledky volieb do NR SR 2020 02.03.2020
Voľby do NR SR 2020 06.11.2019

Všeobecne záväzné nariadenia

Rozpočet

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Návrh rozpočtu obce Veterná Poruba na roky 2020-2022 13.11.2019