Navigácia

Obsah

Späť

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veterná Poruba, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Obce Veterná Poruba

Vyvesené: 24. 2. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť