Navigácia

Obsah

Späť

Návrh dodatoku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Veterná Poruba č. 1/2002, ktorým bol schválený Územný plán zóny Lokalita "Pri ihrisku"

Vyvesené: 5. 2. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť