Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Veterná Poruba

Vyvesené: 5. 2. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť