Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Materskej školy a školskej jedálne vo Veternej Porube, na správu budovy MŠ a ŠJ a na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území

Vyvesené: 15. 1. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť