Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 2/2020 Prevádzkový poriadok a ochranné pásmo pre pohrebisko – cintorín Veterná Poruba

Vyvesené: 4. 8. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť