Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Materskej školy a školskej jedálne vo Veternej Porube, na správu budovy MŠ a ŠJ a na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času

Vyvesené: 9. 12. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť