Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba

Vyvesené: 23. 1. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť