Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 6. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť