Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 4/2020 o spôsobe náhradného zásobovania obyvateľov pitnou vodou, o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Veterná Poruba

Vyvesené: 4. 8. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť