Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín

Vyvesené: 13. 11. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť