Navigácia

Obsah

Späť

Výsledky volieb do NR SR 2020

Výsledky hlasovania do NR SR vo Veternej Poruba 29. 2. 2020.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 320

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 228

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 227

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku: 1

Počet platných odovzdaných hlasov: 228

Účasť: 76,25 %

Počet platných hlasov:

 1. Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku: 1
 2. Dobrý voľba: 4
 3. Sloboda a Solidarita: 12
 4. SME RODINA: 26
 5. Slovenské Hnutie Obrody: 0
 6. ZA ĽUDÍ: 11
 7. Máme toho dosť: 12
 8. Späťvzatie kandidátnej listiny
 9. Sovenská národná strana: 16
 10. Demokratická strana: 0
 11. Obyčajní ľudia OĽANO: 46
 12. Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia: 5
 13. Starostovia a nezávislí kandidáti: 0
 14. 99% občiansky hlas: 0
 15. Kresťanskodemokratické hnutie: 4
 16. Slovenská liga: 0
 17. VLASŤ: 8
 18. MOST – HÍD: 1
 19. SMER – sociálna demokracia: 50
 20. SOLIDARITA Hnutie pracujúcej chudoby: 0
 21. HLAS ĽUDU: 2
 22. Maďarská komunitná spolupatričnosť: 0
 23. Práca slovenského národa: 0
 24. Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko: 26
 25. Socialisti . sk: 4

Vo Veternej Porube 2 marca 2020

Vyvesené: 2. 3. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť