Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Dodatok č. 1 VZN č. 4/2016 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba

Vyvesené: 24. 11. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť