Navigácia

Obsah

Späť

Návrh na rozpočet obce na roky 2019-2021

Bežné príjmy OBEC stiahnuť dokument »

Bežné výdavky OBEC stiahnuť dokument »

Kapitálové príjmy OBEC stiahnuť dokument »

Kapitálové výdavky OBEC stiahnuť dokument »

Finančné operácie príjem stiahnuť dokument »

Finančné operacie výdavky stiahnuť dokument »

Súhrnné vyhodnotenie návrhu rozpočtu obce Veterná Poruba na r. 2019 - 2021 stiahnuť dokument »

Vyvesené: 31. 10. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť