Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

Návrh na Všeobecne záväzného nariadenia obce Veterná Poruba o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 28. 3. 2010

Zodpovedá: Správca Webu

Späť