Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 1/201 7 o stanovení sumy úhrady za vydanie náhradnej evidenčnej známky pre psa, o ustanovení podrobností o vodení psa, o vymedzení miest, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný a o ustanovení podrobností o znečisťovaní verejných priestrans

Vyvesené: 21. 2. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť