Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 1/2011 obce Veterná Poruba o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Veterná Poruba schválené 25.3.2011 uznesením č.33/2011 , príloha

Vyvesené: 25. 3. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť