Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 1/2012 obce Veterná Poruba o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vyvesené: 9. 12. 2012

Zodpovedá: Správca Webu

Späť