Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube

Vyvesené: 25. 3. 2014

Zodpovedá: Správca Webu

Späť