Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube

Vyvesené: 11. 2. 2015

Zodpovedá: Správca Webu

Späť