Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Materskej školy a školskej jedálne vo Veternej Porube, na správu budovy MŠ a ŠJ a na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času

Vyvesené: 12. 2. 2020

Zodpovedá: Správca Webu

Späť