Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Materskej školy a školskej jedálne vo Veternej Porube, na správu budovy MŠ a ŠJ a na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času

Vyvesené: 24. 2. 2021

Zodpovedá: Správca Webu

Späť