Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube

Vyvesené: 10. 9. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť