Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vyvesené: 28. 3. 2010

Zodpovedá: Správca Webu

Späť