Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube

Vyvesené: 31. 3. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť