Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube

Vyvesené: 21. 2. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť