Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy Materskej školy a školskej jedálne vo Veternej Porube, na správu budovy MŠ a ŠJ a na prevádzku a mzdy na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Obce Veterná

Vyvesené: 25. 1. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť