Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 3/2010 obce Veterná Poruba o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené 22.11.2010

Vyvesené: 22. 11. 2010

Zodpovedá: Správca Webu

Späť