Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyvesené: 28. 6. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť