Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 3/2018 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko – cintorín Veterná Poruba

Vyvesené: 22. 5. 2018

Zodpovedá: Správca Webu

Späť