Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 4/2011 obce Veterná Poruba o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy vo Veternej Porube schválené dňa 24.6.2011 uznesením č. 75/2011

Vyvesené: 24. 6. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť