Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 4/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín

Vyvesené: 15. 12. 2017

Zodpovedá: Správca Webu

Späť