Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 4/2019 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v Materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba

Vyvesené: 31. 7. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť