Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 4/2022 o určení výšky príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole a na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veterná Poruba

Vyvesené: 14. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť