Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 5/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 2. 12. 2013

Zodpovedá: Správca Webu

Späť