Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 5/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 28. 3. 2010

Zodpovedá: Správca Webu

Späť