Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 5/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Vyvesené: 16. 12. 2016

Zodpovedá: Správca Webu

Späť