Navigácia

Obsah

Späť

VZN č. 5/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 2. 12. 2019

Zodpovedá: Správca Webu

Späť