Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka:

VZN č. 6/2011 obce Veterná Poruba o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 21. 12. 2011

Zodpovedá: Správca Webu

Späť