Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.02.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

IROP-CLLD-AKT7-512-003-004

4 504,80 EUR

Miestna akčná skupina Horný Liptov

Obec Veterná Poruba

16.02.2023

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb

Dodatok k zmluve 00032/2014/CSSEDEN-1

Neuvedené

Centrum sociálnych služieb EDEN

Obec Veterná Poruba

13.02.2023

Zmluva o aktualizácií programov

Dodatok č.5 ku zmluve č. A/2614/03/2008

206,30 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Veterná Poruba

04.01.2023

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár

9/2023/05

600,00 EUR

Spišská katolícka charita

Obec Veterná Poruba

03.01.2023

Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru

3/2023

500,00 EUR

PhDr. Desana Stromková

Obec Veterná Poruba

14.12.2022

Zmluva o údržbe miestnych komunikácií

21/2022

42,00 EUR za hod

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

07.12.2022

Dodatok z zmluve

Dodatok č.1

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Veterná Poruba

06.12.2022

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

22/22/010/51

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Obec Veterná Poruba

23.11.2022

Kúpna zmluva

202022

190,00 EUR

Drahomir Salaj, Erik Amro

Obec Veterná Poruba

26.10.2022

Autorská zmluva o dielo

19/2022

650,00 EUR

PhDr. Peter Vítek

Obec Veterná Poruba

26.10.2022

Sponzorská zmluva

18/2022

100,00 EUR

Autoservis AES, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

19.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2022

16/2022

168,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

18.10.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070BMG4

20 000,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Veterná Poruba

17.10.2022

Kúpna zmluva

17/2022

30,00 EUR

Zdenka Vyskočániová

Obec Veterná Poruba

11.10.2022

Zmluva o výpôžičke

15/2022

Neuvedené

Zuzana Laceková

Obec Veterná Poruba

07.10.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba

2022

450,00 EUR

ZAN Slovakia s.r.o.

Obec Veterná Poruba

29.09.2022

Zámenná zmluva

8/2022

586,41 EUR

Ľubomír Rakyta

Obec Veterná Poruba

29.07.2022

Zmluva o umeleckom výkone

142022

200,00 EUR

Mgr.art. Martin Socháň

Obec Veterná Poruba

12.07.2022

Zmluva o spolupráci

13/2022

Neuvedené

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Obec Veterná Poruba

08.06.2022

Kúpna zmluva

12/2022

220,00 EUR

Zdenka Vyskočániová, Drahomír Salaj, Erik Amro

Obec Veterná Poruba

02.05.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1422178

1 400,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Veterná Poruba

06.04.2022

Dodatok č.1 k zámennej zmluve č. 7/2022

7/2022

Neuvedené

Mgr.art. Martin Socháň

Obec Veterná Poruba

29.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Veterná Poruba v roku 2022

11/2022

294,00 EUR

Centrum voľného času Liptovský Mikukáš

Obec Veterná Poruba

16.03.2022

Zmluva o dielo

10/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

07.03.2022

Zmluva o dielo

9/2022

20,00 EUR

Edusteps

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: