Navigácia

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky


Viac na internetovej stránke: http://veterna-poruba.obecny-portal.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.03.2021

30210147

Ekonomický prenájom PJ-603 Veterná Poruba za mesiac február 2021 - CVČ

92,00 EUR

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Veterná Poruba

04.03.2021

30210162

Ekonomický prenájom PJ-017 Veterná Poruba za mesiac február 2021 - obecná knižnica

28,00 EUR

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Veterná Poruba

04.03.2021

202100334

Kontrola pHP a hydrantov podľa dodacieho listu

58,32 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Veterná Poruba

02.03.2021

2102757

Poplatok za poskytované služby za obdobie:01.03.2021-31.03.2021

13,28 EUR

ALCONET, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

04.03.2021

9202100857

Činnosť TPO a BOZP 02/2021

50,40 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Veterná Poruba

10.03.2021

3012010558

Dopravné služby v mesiaci február 2021

159,34 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

17.03.2021

2021317

Zneškodnenie nebezpečných odpadov, odvoz odpadu

36,00 EUR

Archív SB, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

22.03.2021

10210190

Vývoz kuka nádob, poplatok za uloženie KO - február 2021

677,82 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

22.03.2021

210100023

Členský príspevok za rok 2021

190,00 EUR

Miestna akčná skupina Horný Liptov

Obec Veterná Poruba

17.03.2021

2021004

Zimná údržba miestnych komunikácií za mesiac február 2021

752,40 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

07.04.2021

20210304

Kuka nádoby 110l - 25ks

795,00 EUR

FEREX, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

07.04.2021

9202101589

Činnosť TPO a BOZP 03/2021

50,40 EUR

GAJOS s.r.o.

Obec Veterná Poruba

07.04.2021

30210269

Ekonomický prenájom PJ-017 Veterná Poruba za mesiac marec 2021 - obecná knižnica

27,00 EUR

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Veterná Poruba

07.04.2021

30210253

Ekonomický prenájom PJ-603 Veterná Poruba za mesiac marec 2021 - CVČ

90,00 EUR

COOP Jednota, spotrebné družstvo

Obec Veterná Poruba

07.04.2021

2103879

Poplatok za poskytované služby za obdobie:01.04.2021-30.04.2021

13,28 EUR

ALCONET, s.r.o.

Obec Veterná Poruba

14.04.2021

2021016

Oprava počítača v školskej jedálni

210,00 EUR

Ing. Svätopluk Hoferek AB COMP

Obec Veterná Poruba

14.04.2021

3012010694

Dopravné služby v mesiaci marec 2021

159,34 EUR

ARRIVA Liorbus, a.s.

Obec Veterná Poruba

21.04.2021

22210319

Odvoz odpadu z cintorína

50,40 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

21.04.2021

2021020455

Odvoz kovov

47,00 EUR

Verejnoprospešné služby

Obec Veterná Poruba

21.04.2021

10210314

Vývoz kuka nádob, polatok za uloženie

232,39 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

21.04.2021

10210307

Vývoz kuka nádob, poplatok za uloženie

627,48 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

21.04.2021

10210315

Zmesový komunálny odpad, poplatok za uloženie

136,35 EUR

OZO, a.s.

Obec Veterná Poruba

24.02.2021

6808097615

Zákonné poistenie Ávia

154,80 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s.

Obec Veterná Poruba

14.04.2021

210228

Kuchynský odpad január - marec 2021

46,50 EUR

Enviro ways s.r.o.

Obec Veterná Poruba

03.05.2021

2021007

Zikmá údržba miestnych komunikácií za obdobie marec 2021

118,80 EUR

Pozemkové spoločenstvo Veterná Poruba

Obec Veterná Poruba

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: